سیاست بازگشت

هنگامی که بسته های شما به انبار تحویل داده شد، کارکنان GS چند عکس HD از کالا برای شما ارسال می کنند تا بتوانید از آنچه تحویل داده شده است مطمئن شوید. فرض کنید کالای تحویل شده آن چیزی نیست که شما سفارش داده بودید یا کیفیت با انتظارات شما مطابقت ندارد یا در حین حمل و نقل آسیب دیده است، شما به سادگی می توانید درخواست بازگشت بدهید.

Global Shopaholics از طرف شما بازگشتی را انجام می دهد که فقط باید برچسب بازگشت را ارائه دهید. Global Shopaholics هنگامی که در نهایت تصمیم به ارسال با ما کردید، برچسب های برگشتی تولید می کند. با استفاده از برچسبی که توسط Global Shopaholics به شما ارائه شده است، طبق خط مشی بازگشت ما، هزینه خدمات بسته $5 از شما دریافت می شود.

برچسب بازگشت Global Shopaholics به طور خودکار در دسترس مشتریانی قرار می گیرد که از ویژگی خرید کمکی استفاده می کنند.

[sb-tickets]
پیمایش به بالا