algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Invoering

Lees deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”, “Algemene Voorwaarden”) aandachtig door voordat u de website globalshopaholics.com (hierna genoemd als de “Service”) gebruikt, beheerd door Global shopaholics (aangeduid als “ons”, “wij”, of “onze” hierna). Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst. Door de Dienst te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

Waarschuwing: als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, mag u de Service niet openen/gebruiken.

Transacties

Transactielimiet: Elke transactie die de limiet van $500 overschrijdt, moet worden uitgevoerd via bank-naar-bankoverboeking, BitCoin of Transferwise. PayPal. Creditcard wordt niet geaccepteerd voor transacties boven $500, geen uitzonderingen

Begeleide aankoop: Aanvragen voor begeleide aankopen worden niet geplaatst en pakketten worden pas verzonden nadat uw betaling is verwerkt.

Prepaid-kaarten: Wij accepteren geen prepaidkaarten, alleen creditcards worden geaccepteerd. We faciliteren ook geen transacties voor het kopen van prepaidkaarten.

Global Shopaholics behoudt zich het recht voor om aanvaardbare betaalmethoden op elk moment voor elke klant te weigeren en te beperken

We voeren GEEN enkele vorm van transacties uit met de volgende landen: Cuba, Iran, Myanmar, Noord-Korea, Soedan en Syrië.

Ontbrekende, verloren of beschadigde pakketten

Kosten: In geval van verloren of beschadigde pakketten kunt u contact met ons opnemen om een claim in te dienen. Bij valse claims wordt minimaal $5 plus eventuele gemaakte onderzoekskosten in rekening gebracht.

Claimduur: Alle claims voor verloren of beschadigde pakketten moeten binnen 7 dagen bij Global Shopaholics worden gemeld, anders worden ze automatisch afgewezen.

Verzekering: Als u uw zendingen niet verzekert, kunt u geen geld terugkrijgen als ze tijdens het transport verloren of beschadigd raken!

Wanneer u een verzekering aanschaft, wordt deze verkregen via EasyPost. De verzekering voor pakketten die tijdens het transport verloren gaan, is alleen gedekt voor de waarde vermeld in de douaneaangifte.

U moet de ingevoerde waarde per factuur of bestelling kunnen bewijzen. Als u een lagere waarde claimt in de douaneaangifte, krijgt u dat betaald! U moet verzekeringsclaims voor verloren of beschadigde artikelen ondersteunen met facturen van de artikelen.

Annulering

Global Shopaholics kan geen enkel geselecteerd pakket weigeren vanwege het grote aantal pakketten dat we elke dag ontvangen. U kunt er echter voor kiezen om de verzending te annuleren voordat het pakket arriveert. Als u dit niet doet, worden er verzendkosten in rekening gebracht.

Niet-geclaimde en verlaten pakketten

Als we een pakket ontvangen dat niet overeenkomt met de naam van een accounthouder, houden we het 30 dagen vast en wachten we tot het wordt geclaimd. Als het pakket 30 dagen lang niet is opgeëist, beschouwen we het pakket als Niet-geclaimd en achtergelaten.

Global Shopaholics zal verlaten pakketten verkopen op een openbare veiling of onderhandse verkoop, zonder verdere kennisgeving aan u.

Veiligheidsgreep

Af en toe doen zich discrepanties of andere problemen voor met de rekeningstatus en betalingen die ertoe leiden dat wij een veiligheidsstop op de rekening plaatsen.

Tijdens de Beveiligingsblokkering worden er geen kosten op de rekening geboekt, inclusief verzendkosten. Wij houden u op de hoogte van de status van de Beveiligingsinhouding en laten u weten hoe u ons kunt helpen deze op te helderen. Als uw account in Veiligheidsblokkering staat, kunnen we u om documenten of informatie vragen. Als er om documenten is verzocht en we binnen 7 dagen geen reactie ontvangen, beschouwen we uw pakketten als achtergelaten (zie het gedeelte ‘Niet-geclaimde en achtergelaten pakketten’).

Pakketweigering

Global Shopaholics kan geen enkel geselecteerd pakket weigeren vanwege het grote aantal pakketten dat we elke dag ontvangen.

Verzending en export

Global Shopaholics verzendt alleen via de verzendmethoden die worden aangeboden in de verzendcalculator die wordt weergegeven op Global Shopaholics. Global Shopaholics is niet verantwoordelijk voor de daadwerkelijke verzendservice die door u wordt gekozen. Alle voorwaarden van de geselecteerde verzendservice (Aramex, DHL, FedEx, UPS, USPS, etc.) zijn op u van toepassing.

U bent ervoor verantwoordelijk dat de verzending van uw pakket niet wordt beperkt door de inhoud, grootte of volume ervan. Als uw zending vanwege de inhoud door de douane in beslag wordt genomen, zijn wij niet verantwoordelijk.

U geeft Global Shopaholics toestemming om pakketten te openen als er vermoedens bestaan over de inhoud van het pakket (illegale goederen) of om een praktische reden. Elk probleem met het ontvangen pakket moet binnen 10 dagen na levering worden gemeld. Airmail Economy levert geen bewijs van verzend-, verzekerings- of trackingfuncties.

Zoals vermeld onder Transacties voeren wij geen enkele transactie uit met de volgende landen: Cuba, Iran, Myanmar, Noord-Korea, Soedan en Syrië of elke bestemming waarvoor de Verenigde Staten een exportvergunning nodig hebben zonder eerst dergelijke vergunning(en) te verkrijgen. .

Het omleiden van deze goederen in strijd met de Amerikaanse wet is verboden. Alle vereisten voor exportvergunningen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van het individu en/of de entiteit in contractuele overeenkomst met Global Shopaholics.

Opslagvergoeding

Inkomende zendingen: Global Shopaholics bewaart uw inkomende pakketten kosteloos tot 180 dagen in ons magazijn. Als u de limiet voor inkomende opslag van 180 dagen overschrijdt, wordt er voor maximaal 15 extra dagen $1 per pond per dag in rekening gebracht. Als we geen verzoek tot verzending ontvangen binnen de 15 dagen durende verlenging van de inkomende opslag, beschouwen we het pakket als Niet-geclaimd en achtergelaten (zie het gedeelte Niet-geclaimd en achtergelaten)

Uitgaande zendingen:Global Shopaholics bewaart uw Uitgaande pakketten kosteloos tot 15 dagen in ons magazijn. Als u de uitgaande opslaglimiet van 15 dagen overschrijdt, wordt er voor maximaal 15 extra dagen $1 per kg per dag in rekening gebracht. Als we geen verzoek tot verzending ontvangen binnen de extra 15 dagen uitgaande opslagverlenging, beschouwen we het pakket als Niet-geclaimd en achtergelaten (zie het gedeelte Niet-geclaimd en achtergelaten).

Geannuleerde zendingen:Pakketten die uit een zending zijn vrijgegeven als gevolg van annulering van de genoemde zending moeten worden verzonden binnen de periode van 15 dagen voor uitgaande opslag (ze zullen NIET hun toegestane opslag van 180 dagen voor inkomende verzending hervatten).

Global Shopaholics Aansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid van Global Shopaholic voor verzonden pakketten zal het aantal administratiekosten (exclusief werkelijke verzendkosten) niet overschrijden.

De Klant vrijwaart Global Shopaholics van alle claims, inclusief juridische kosten die zijn gemaakt bij de verdediging tegen genoemde claims, van derden die voortvloeien uit de verzending van het pakket/post dat door de klant via Global Shopaholics is verzonden.

Global Shopaholics is niet verantwoordelijk voor enige schade als gevolg van een fout of weglating veroorzaakt doordat u valse of onjuiste informatie verstrekt of omdat u niet alle noodzakelijke informatie verstrekt.

Inhoud

Global Shopaholics heeft recht op alle inhoud die naar ons/de e-mailadres(sen) wordt verzonden of naar onze website wordt geüpload. Door onze diensten te gebruiken, geeft u ons toestemming om al deze inhoud te gebruiken voor commerciële en reclamedoeleinden

zonder enige compensatie aan u. Global Shopaholics heeft de volledige eigendomsrechten op alle foto’s die door ons zijn gemaakt van pakketten, artikelen of facturen die op welke manier dan ook door een van onze magazijnen worden gerouteerd.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Global shopaholics. Global Shopaholics heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden.

U erkent en gaat er verder mee akkoord dat Global Shopaholics niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u de Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die door hun aard de beëindiging zouden moeten overleven, zullen ook de beëindiging overleven, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van de Dienst.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Delaware, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een afstand van die rechten. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden van toepassing is

ongeldig of niet-afdwingbaar zou zijn door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we tussen ons hebben met betrekking tot de Service.

Veranderingen

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of te vervangen. Als er sprake is van een wezenlijke herziening, zullen we proberen u hiervan ten minste 30 dagen op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze Service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service

Verantwoordelijkheden van de klant

Rekeningen

Wanneer u bij ons een account aanmaakt, moet u ons te allen tijde informatie verstrekken die juist, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze Dienst of bij een dienst van derden is.

U gaat ermee akkoord uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen zodra u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.

Import- en exportdocumentatie

Global Shopaholics garandeert niet de levering van pakketten die niet voldoen aan de Amerikaanse exportregels of de importregels van het land waarnaar ze worden verzonden.

De klant is verantwoordelijk voor het vaststellen en naleven van de voorschriften voor zijn zendingen, inclusief alle douanevereisten van het land van bestemming.

Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van alle douaneaangiften en documentatie en voor alle douanerechten in het land van bestemming. Dergelijke heffingen of kosten komen bovenop de vergoedingen die Global Shopaholics verdient voor zijn pakket-/postdoorstuurservice.

U erkent dat u de plicht heeft en als enige aansprakelijk bent voor het verstrekken van alle informatie die vereist is door de wetten van het land dat de eindbestemming is van uw pakket en de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten, inclusief maar niet beperkt tot informatie vereist door 15 CFR sec. 30 en dat u verantwoordelijk bent voor het bijhouden van alle gegevens zoals vereist onder toepasselijke wetten op het gebied van de douane of andere overheidsinstanties.

Global Shopaholics aanvaardt geen verantwoordelijkheid om op te treden als registerhouder of archiveringsagent voor u of de USPPI. U bent verantwoordelijk om Global Shopaholics te voorzien van alle informatie met betrekking tot de USPPI, inclusief de naam en het werkgeversidentificatienummer (EIN), en de ECCN, Schedule B-classificatie en alle andere informatie die vereist is in het kader van een gerouteerde exporttransactie zoals beschreven in Titel 15, Code of Federale regelgeving, deel 30, de Foreign Trade Statistics Regulations (FTSR).

Andere regels

U stemt ermee in te voldoen aan alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van Global Shopaholics. U mag geen persoonlijke gegevens (inclusief e-mailadressen) verzamelen van Global Shopaholics, en in het bijzonder mag u geen e-mailadressen gebruiken die op onze sites worden weergegeven om gebruikers te vragen lid te worden van of bij te dragen aan uw diensten.

Wij hebben het recht om schendingen van het bovenstaande te onderzoeken en te vervolgen in de ruimste zin van de wet. We kunnen wetshandhavingsinstanties betrekken en samenwerken bij het vervolgen van gebruikers die de voorwaarden van deze Overeenkomst schenden.

U erkent dat Global Shopaholics niet verplicht is uw toegang tot of gebruik van Global Shopaholics te monitoren, maar het recht heeft dit te doen met het oog op de exploitatie van Global Shopaholics, om uw naleving van deze Overeenkomst te garanderen, of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of het bevel of vereiste van een rechtbank, administratieve instantie of ander overheidsorgaan.

Tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, mag u geen geautomatiseerde middelen (zoals scripts) gebruiken om toegang te krijgen tot Global Shopaholics of om informatie te verzamelen van onze website en/of database.

Privacybeleid

Verzameling en gebruik van informatie

Global Shopaholics is de enige eigenaar van de informatie die op deze site wordt verzameld. Wij weten dat uw privacy erg belangrijk voor u is. Daarom is het beschermen van persoonlijke informatie, zoals uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer die u aan ons verstrekt, van het grootste belang voor Global Shopaholics.

We zullen deze informatie niet verkopen, delen of verhuren aan externe partijen, behalve zoals uiteengezet in dit beleid. We verzamelen informatie van onze klanten om bestellingen/aankoopaanvragen te verwerken en u beter van dienst te kunnen zijn met relevante informatie, zoals orderbevestigingen en updates van de orderstatus. De verzamelde informatie omvat uw naam, verzendadres, factuuradres, telefoonnummers, e-mailadres en betalingsinformatie zoals uw creditcardnummer.

Hoewel we betalingsinformatie verzamelen, slaan we deze informatie op geen van onze servers op.

We vereisen ook dat u een wachtwoord naar keuze opgeeft voor uw toekomstige toegang tot uw accountgegevens. Om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord vertrouwelijk blijft, mag u deze informatie met niemand delen.

Als u ervoor kiest om onze nieuwsbrief of speciale aanbiedingen te ontvangen, worden uw contactgegevens gebruikt voor de bezorging van deze artikelen.

We staan externe bedrijven toe om niet-persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen wanneer klanten onze site bezoeken. Deze bedrijven gebruiken doorgaans een cookie of webbaken om deze informatie te verzamelen om advertenties aan te bieden die waarschijnlijk interessant voor u zijn. Onze site reageert niet op “Do Not Track”-signalen of -mechanismen.

Informatie die we kunnen verzamelen

We kunnen ook op de volgende manieren andere soorten informatie verzamelen wanneer u onze site bezoekt:

 

  • Onze serverlogboeken verzamelen automatisch informatie, zoals uw IP-adres, uw browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek, waardoor we de bewegingen van gebruikers op onze site kunnen volgen en trends kunnen begrijpen.
  • We kunnen uw computer een of meer cookies toewijzen die informatie kunnen verzamelen om de toegang tot onze website te vergemakkelijken en uw online ervaring te personaliseren.
  • Informatie die uw gebruik van onze website bijhoudt en ons in staat stelt onze diensten op maat aan te bieden.

 

Wanneer u zich registreert op Global Shopaholics.com, verzamelen en bewaren wij uw e-mailadres, een wachtwoord en de andere informatie die u verstrekt. Het is mogelijk dat wij aanvullende informatie van of over u verkrijgen op andere manieren die hier niet specifiek worden beschreven. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de klantenondersteuning of reageren op een enquête, of wij kunnen een klacht van derden over u ontvangen.

Wij verzamelen op deze site niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Als we dat zouden doen, zouden we voldoen aan de Children’s Online Privacy Protection Act.

Registratie

U kunt op Global Shopaholics.com surfen zonder persoonlijke informatie over uzelf prijs te geven. We verzamelen automatisch bepaalde informatie van uw computer terwijl u onze sites bezoekt, zoals waar u naartoe gaat op Global Shopaholics.com en wat u daar doet.

Om toegang tot onze diensten mogelijk te maken en uw bestellingen/aankoopaanvragen op deze website te verwerken, moet u eerst het registratieformulier invullen.

Tijdens de registratie wordt u gevraagd uw contactgegevens op te geven, waaronder uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Deze informatie wordt gebruikt om u te voorzien van belangrijke Global Shopaholics-diensten, zoals geautomatiseerde updates van de bestelstatus via e-mail.

Volgorde

De meeste informatie die tijdens het registratieproces wordt verzameld, wordt gebruikt om bestellingen te verwerken. Tijdens het bestelproces moet u financiële informatie verstrekken, zoals uw creditcardnummer, vervaldatum, bankoverschrijving of cheque-informatie. Deze informatie wordt gebruikt voor factureringsdoeleinden en om uw bestelling uit te voeren en wordt niet statisch op onze servers opgeslagen.

Als we problemen hebben met het verwerken van een bestelling, zullen we deze contactgegevens gebruiken om contact met u op te nemen. Om uw creditcardgegevens correct te verwerken, moeten we uw persoonlijke en financiële gegevens ter autorisatie en goedkeuring delen met de zakenbank. Dit proces wordt beschermd door een verbeterd beveiligingssysteem. Wij delen uw persoonlijke en financiële gegevens niet met derden, behalve die vermeld in het gedeelte Delen van dit beleid.

Koekjes

We passen bepaalde webpagina-inhoud aan op basis van uw browsertype en andere informatie die door onze cookie wordt verstrekt.

Als u ervoor kiest om de cookies te weigeren, kunt u nog steeds door onze winkel bladeren, maar kunt u het winkelwagentje niet gebruiken om artikelen te kopen. Het Global Shopaholics-winkelwagentje kan niet functioneren zonder dat cookies zijn ingeschakeld, zodat de noodzakelijke informatie om uw bestelling te verwerken behouden blijft. Als u cookies uitschakelt, kan Global Shopaholics uw online bestelling niet accepteren.

We zullen de persoonlijk identificeerbare informatie die door deze cookie wordt verstrekt, met geen enkele derde partij delen. We zullen echter de gegevens die in cookies zijn opgeslagen, koppelen aan de persoonlijk identificeerbare informatie die u hebt verstrekt terwijl u onze site bezocht. Hierdoor kunnen we uw winkelervaring personaliseren en gebruikersvoorkeuren onderscheiden om onbewuste gevoelens van vertrouwdheid en zekerheid op te roepen.

  • Sommige van onze zakelijke partners (bijvoorbeeld adverteerders) gebruiken cookies op onze site. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies.
  • Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op het gebruik van cookies door Global Shopaholics en heeft geen betrekking op het gebruik van cookies door adverteerders.

Logboek bestanden

We gebruiken IP-adressen om trends te analyseren, de site te beheren, gebruikersbewegingen te volgen en brede demografische informatie te verzamelen voor algemeen gebruik. We koppelen IP-adressen niet aan persoonlijk identificeerbare informatie, en we verspreiden of delen geen IP-informatie met derden.

Delen

We kunnen externe bedrijven inschakelen om namens ons taken uit te voeren. Deze functies kunnen het afhandelen van bestellingen, pakketbezorging, marketingondersteuning, post- en e-mailbezorging, klantenservice, gegevensanalyse en kredietverwerking omvatten. De derde partijen die wij voor deze doeleinden contracteren, hebben beperkte toegang tot uw persoonlijke gegevens en mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken.

Naarmate ons bedrijf zich blijft ontwikkelen, kunnen we bedrijfseenheden of dochterondernemingen verwerven of verkopen. Klantinformatie is een van de bedrijfsmiddelen die bij dit soort transacties worden overgedragen. In een dergelijke situatie zou uw persoonlijk identificeerbare informatie alleen worden gebruikt op een manier die consistent is met onze reeds bestaande Privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijk identificeerbare informatie openbaar te maken zoals vereist door de wet, en wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure die op onze website wordt gevoerd.

Getuigenissen

Het getuigenisgedeelte van de Global Shopaholics-website is bedoeld om positieve ervaringen te delen. De sectie getuigenissen wordt gemodereerd om nauwkeurige en positieve getuigenissen te garanderen. Gepubliceerde getuigenissen zijn authentiek en worden niet door Global Shopaholics bewerkt of gewijzigd. Global Shopaholics behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een getuigenis te plaatsen of te verwijderen.

Door uw commentaar(s) of getuigenis(sen) (“Getuigenis”) op onze website te plaatsen, geeft u ons toestemming om de Getuigenis te herdrukken of te gebruiken in verband met ons bedrijf.

U gaat ook akkoord met het volgende:

(1) De herdruk of het gebruik van de Testimonial gebeurt naar eigen goeddunken en zonder compensatie.

(2) We kunnen de Getuigenis gebruiken met of zonder enige pseudo-(pen)naamvermelding.

(3) Ons recht om de Getuigenis te gebruiken is eeuwigdurend en kan door ons worden overgedragen.

(4) We kunnen de Testimonial lokaal, nationaal of mondiaal gebruiken en dergelijk gebruik kan worden gemaakt in elk media-, informatie- of communicatieplatform (inclusief internetreclame) dat momenteel in gebruik is of later wordt ontwikkeld.

(5) U en niet iemand anders heeft de getuigenis geschreven en gepost.

Met uitzondering van uw pseudo-(pen)naam, die we al dan niet kunnen gebruiken, zullen uw persoonlijke contactgegevens niet openbaar worden gemaakt in verband met onze herdruk of gebruik van uw getuigenis.

Kinderen

Global Shopaholics verkoopt geen producten die door kinderen kunnen worden gekocht. Op de jeugd gerichte producten worden uitsluitend door volwassenen verkocht. Als u jonger dan 18 jaar bent, mag u Global Shopaholics alleen gebruiken in aanwezigheid van een instemmende ouder of voogd. We zullen niet bewust of opzettelijk via internet persoonlijke informatie verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar. Global Shopaholics zet zich in voor de bescherming van het welzijn en de privacy van kinderen.

Koppelingen

Deze website bevat links naar andere sites. Houd er rekening mee dat Global Shopaholics niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van dergelijke andere sites. We moedigen onze gebruikers aan om op de hoogte te zijn wanneer ze onze site verlaten, en om de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op informatie die via deze website wordt verzameld.

Beveiliging

Global Shopaholics neemt voorzorgsmaatregelen om de informatie van haar klanten te beschermen. Wanneer u gevoelige informatie via de website indient, zijn uw gegevens zowel online als offline beschermd. Wij zullen u nooit om uw wachtwoord vragen in een ongevraagd telefoongesprek of in een ongevraagde e-mail. Als u een computer gebruikt waartoe anderen toegang hebben, zoals een computerlokaal, internetcafé of openbare bibliotheek, vergeet dan niet om uit te loggen en uw browservenster te sluiten wanneer u onze site verlaat.

Wanneer ons registratie-/bestelformulier u vraagt om gevoelige informatie in te voeren (zoals uw creditcardnummer), wordt die informatie gecodeerd en beschermd met behulp van SSL-coderingssoftware. Volg deze link voor meer informatie over SSL: www.verisign.com.

Controleer uw browserversie om er zeker van te zijn dat deze de nieuwste veilige protocollen ondersteunt.

Alle Global Shopaholics-servers, inclusief webservers en databaseservers, zijn gehuisvest en onderhouden op beveiligde locaties. De toegang tot de database wordt strikt gecontroleerd en beschermd tegen toegang van buitenaf. De internettoegang wordt beperkt en beschermd door meerdere firewalls en wachtwoordbeveiliging. De servers waarop wij persoonlijk identificeerbare informatie opslaan, worden in een beveiligde omgeving bewaard.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of onze informatiepraktijken, neem dan contact met ons op via e-mail of post hieronder:

[email protected]

Scroll naar boven