లోగో

Shipment Cancellation

A freight forwarder is responsible for transporting goods from one destination to another. A freight forwarding company will normally arrange the entire shipping process for their clients from the storage of goods in a warehouse to shipping their merchandise internationally, an order cancellation causes a lot of hassle for the company and the entire shipment process.

మీరు ఆర్డర్‌ని ఉంచిన తర్వాత దానిని రద్దు చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడితే, మీ అభ్యర్థనను స్వీకరించడానికి మేము మా వంతు కృషి చేస్తాము. ఆర్డర్ రద్దు అనేది సమయ-సున్నితమైన చర్య, కాబట్టి దయచేసి వీలైనంత త్వరగా మా కస్టమర్ కేర్ బృందాన్ని సంప్రదించండి.

Please note, that once your order moves into the processing stage in our warehouse, we may no longer be able to cancel it.

పైకి స్క్రోల్ చేయండి