சின்னம்

How USA Package Forwarding Service Work?

Global Shopaholics is not just a USA தொகுப்பு பகிர்தல் company, but a closely-knit family that takes care of its members’ needs and strives to accommodate them in every possible regard. While shopping online from the USA and shipping to your country, packaging plays a vital role in ensuring the safe and affordable delivery of your products to your doorstep. Different shopaholics tend to have varying packaging preferences based on their requirements and we try our best to cater to all sorts of repacking requests to give our members the shipping experience they desire.

Here are the 5 most common repacking requests that we cater to:

1. Consolidation

USA has a vast variety of all sorts of products that are our shopaholics’ favorites, so they are naturally not satisfied with a single purchase and tend to shop from multiple online US stores during a shopping spree. Paying separately for shipping each of these purchases would cost a fortune, so we often get requests by shopaholics to consolidate all their products into a single package. This brings down the shipping charges as you have to pay for it only once, and also makes your experience a lot more convenient, as you get all your products together!

2. Compact Packaging

A lot of US brands tend to package their products in big, fancy boxes which cost a lot to be shipped, based on their considerable weight and dimensions. So, we frequently receive requests from our customers to repackage their products from their original, bulky packaging into more compact boxes that would comparatively be charged a lesser shipping fee. We cater to this request very skillfully, without compromising on the safety of your products during the process. So, do not hesitate to avail this economical and secure way to ship your products!

3. Extra Protection

When delivering fragile items to a package forwarding company, stores tend to package them protectively enough for only travel within the States, and not too far-off countries. More often than not, this amount of protection is not enough to keep your precious purchases safe through long transits from the USA to your country. So, our customers often ask us to add extra padding to their packages carrying fragile items to ensure their safety through the long journey and to make sure that they reach their destination undamaged.

4. Equipment Testing

கோரிக்கைகளை மீண்டும் பேக்கிங் செய்யும்போது, பக்கத்தில் வரும் பிற கோரிக்கைகளுக்கும் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். உபகரண சோதனை அவற்றில் ஒன்று. நியாயமான விலையில் உள்ள உண்மையான எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்டுகளுக்கு அமெரிக்கா பிரபலமானது, எனவே வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் மின்னணு சாதனங்களை மாநிலங்களில் இருந்து வாங்கி தங்கள் நாட்டுக்கு அனுப்புகிறார்கள். இதன் விளைவாக, எங்கள் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து அவர்களின் மின்னணு உபகரணங்களைச் சோதித்து, அவற்றை அனுப்புவதற்கு முன், அவை செயல்படுகின்றனவா என்பதை உறுதிசெய்ய, நாங்கள் அடிக்கடி கோரிக்கைகளைப் பெறுகிறோம். இது உங்களுக்கு வழங்கப்படும் தவறான எலக்ட்ரானிக்ஸ் காரணமாக ஏற்படும் அசௌகரியங்களைத் தடுக்கிறது.

5. Product Photos

This is another common request alongside repackaging. A common drawback of online shopping is that the product that you get sometimes does not match the expectations you had while ordering it. This small drawback can turn into a bigger problem if you find this out once your order has traveled all the way from the States to your country. But you can easily avoid this unpleasant scenario by requesting photos of your product that we receive at our warehouse before it is dispatched to you so you can ask for it to be returned if it does not match your needs.

With so many packaging facilities at your disposal, you are definitely in for the smoothest shipping experience that fits your needs just perfectly! So, shop for your favorites from the USA and seal the deal with Global Shopaholics for a வரி இலவச அமெரிக்க முகவரி மற்றும் worldwide package forwarding Services! Happy shopping & shipping!

ஒரு கருத்தை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

இந்தத் தளம் reCAPTCHA ஆல் பாதுகாக்கப்படுகிறது மற்றும் Google தனியுரிமைக் கொள்கை மற்றும் சேவை விதிமுறைகள் பொருந்தும்.

மேலே உருட்டவும்